Offerte van Wageningen Tuiverzorgin
N

Transparant

Om u optimaal te ondersteunen, zijn onze offertes transparant en eerlijk. De offerte geven een zo concreet mogelijk beeld. We schetsen zo goed als mogelijk de werkelijkheid en stellen zaken niet mooier voor. In combinatie met een initieel voorstel geeft het een duidelijk beeld van het mogelijke resultaat, de tijd en kosten.

N

Snel

Een ander kenmerk van onze aanpak is de snelheid. Met de ons beschikbare systemen en technologie maken we snel offertes. Het geeft u de kans om een gedegen beslissing te nemen. Ook eventuele aanpassingen aan de offerte kunnen snel worden doorgevoerd.

N

Maatwerk

Soms is er sprake van een project aanpak. Het uitvoeren van een project beslaat meestal een langere periode. De uitvoering kent dan vaak meerdere partijen. De bedragen en belangen zijn in dit geval groter.
Er is altijd sprake van op maat gemaakte offertes. Het draait om wat u als klant wil. Vandaar dat wij soms werken met een eerste voorstel op basis van een ontwerp, beplantingsplan of idee├źn afgestemd op uw wensen.

N

Geldigheid

Aangezien wij ons gebonden voelen aan de afgegeven offerte, zullen we die altijd honoreren als er binnen geldigheidstermijn is afspraken zijn gemaakt. We hanteren voor de offertes, tenzij anders af te spreken, een geldigheidsduur van 30 dagen.

N

Standaard

Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een standaardopdracht. Onderhoud, bemesting, snoeien e.d. kunnen we soms al mondeling afgeven op basis van het aantal vierkante of strekkend meters.

Eenmalige uitvoering

Op maat gemaakt offerte

Startpunt is een voorstel. Deze bevat meestal meer informatie en wordt verstuurd voorafgaand aan de uiteindelijke offerte. Dit voorstel is over het algemeen beknopter dan de uiteindelijke aanbieding. De offerte zal overzichtelijk en duidelijk zijn daarin worden alle kosten beschreven.

Onderhoudscontract

Terugkerende werkzaamheden?

Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een standaardopdracht. De kosten voor onderhoud, bemesting, snoeien e.d. kunnen we soms al mondeling afgeven op basis van het aantal vierkante- of strekkende meters.

Aanvragen van een offerte

Neem vrijblijvend contact op